تبارک الله

خدا که سخت دلش همنشین می‌خواست

برای ارض دست‌ساز خود وارثین می‌خواست


تبارک الله احسن الخالقین ، اما

گمان نمیکنم که خلقتی چنین می‌خواست


حرام شد آبی که آن روز به خاک زد

برای آدمی که حرص و کین می‌خواست


خدا به گوش نبی مشق دین می‌خواند

ولی چه سود حوا عشق آتشین می‌خواست


به دوش آدمیان خُرد نهاد یکباره

رسالتی بزرگ که صبر آهنین می‌خواست


علی الاصول زمین پر شد از بیداد

همان سرا که سرای عارفین می‌خواست


برای مردمی که فطرت از یاد بردند

کلام وحی نیز قسم به تین می‌خواست


اگر چه شرک و کفر است ولی شاید

خدای هم مشاوری نکته‌بین می‌خواست


تو بی‌حجاب بگو خدا آیا

زمین پاک تو فرجام چنین می‌خواست؟

هاستینگ وردپرس ماندگاروب
۱ دیدگاه

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*