حس بد

یه حسِ جنس غم، غمی که حسمو کشت
سهم من از رسم قدیم، میراثِ پشت در پشت

نفی وجود شادی، اثبات هیچ بودن
حرفِ همیشه با بغض، عشقِ مچاله در مشت

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*