شاید

صدام کن شاید این مرده به جون تازه مهمون شد
کویر خشک حرفامون دوباره خیس بارون شد

دارم میرم به روزایی که چیزی جز سیاهی نیست
صدام کن شاید این فریاد نجات هر دوتامون شد

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*