تبریک…

کسی نزول قرآنُ تبریک نمیگه چون
همیشه صرف با گریه انداختن مردمه

میون شیونای گاه بی دلیل
علی بی ریا و حتی خدا گمه…

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*