معامله

من عقده رو رنگ کردم و جای آرزو
با قیمت خدا به ذهنم فروختم

دیدم کلاه میره سر زندگیم، ولی
وجدانُ زیر کردم و لبامُ دوختم

اینکه کسی به پای تو میرسه، توهمه…
خشک و ترم رو نقد کردم و سوختم…

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*