عاشق بمان

“فارغ که شوی همین درد بس که باید آنچه زائیدی را بزرگ کنی”

هنوز نصیحت آن زن را به یاد دارم:

عاشق بمان…

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*