روز قرمز

یکی عاشق، یکی با گل، یکی تو دستش نور
یکی بوسه میفرسته برات از راه دور

من تنها، من خالی، من تاریک محض
روی این همه قشنگی چشم من مونده کور

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*