پناه بگیرید…

پشت دست‌هایتان پناه بگیرید

راه دیدن و گفتن را باید بست تا طوفان شرِ احساسی که میخواهد بی‌پرده ببیند و فریاد بزند آرام شود

حالا وقت مناسبی برای مذاکرات حواس پنجگانه نیست…

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*