درد

گاهی آدم مجبور میشود خودش را به بدترین شکل ممکن از زندگی کسی بیرون بیاندازد! خودکشی نیست اما درد دارد… آنقدر که هیچ وقت تلخی آخرش را فراموش نکند… آنقدر که هیچ وقت به درستی شیرینی اولش را به یاد نیاورد…

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*