دستا بالا

خداوندا…

اگر صلاج میدانی به ما

۸ دست

۱۲ پا

۲۰ چشم

و مقادیری اعضای کاربردی دیگر عطا کن تا آخر شبها چنان مشغول شکرگزاری به مناسبت سالم بودن چهار ستون بدنمان شویم که یادمان برود چقدر بدبختی داریم…

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*