آمار هفتگی

چند وقته این خبر داغُ می‌شنوم: آمار کشته‌ها به ۷ میرسه
قتل گروهی روزها به دست من، از شنبه تا عصر جمعه‌ای که بی‌کسه

برگشت به صحنه‌ی جرم هفتگی، تقصیر تقویمه، احمق که نیستم
احساس مرده مگه ترس داره بچه‌ها؟ تنها کسی که اینُ هضم می‌کنه کرکسه

هاستینگ وردپرس ماندگاروب

Please Post Your Comments & Reviews

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد Required fields are marked *

*